Visi & Misi

Visi

Menjadi pusat pengajian tinggi Islam yang profesional  dan diiktiraf pada peringkat antarabangsa.

Misi

Melahirkan ilmuwan Muslim dalam mengembangkan dakwah Islamiah untuk kecemerlangan ummah.