Bahagian Pengurusan Akademik

Dokumen

Borang Pendaftaran Subjek Sesi Dis 2023 - Mac 2024

Jadual Waktu Pelajar Sesi Nov 2023 - Mac 2024

Takwim Akademik

Borang Permohonan Transkrip Sementara, Salinan Slip Keputusan

Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar

Panduan Penggunaan Platform Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Online

Borang Permohonan Pengguguran / Penambahan Kursus

Borang Pemindahan Kredit / Pengecualian Kredit

Borang Berhenti Pengajian

Borang Penangguhan Pengajian