Kemasukan Pelajar

Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH), DK008(J) merupakan hak milik penuh Majlis Agama Islam Johor, memberi peluang kepada mereka yang layak untuk menghadiri sesi temuduga terbuka.

Program Ditawarkan

  • Diploma Tahfiz Al - Quran Wal Qiraat (R2/221/4/0059) sehingga 29 Mei 2022
  • Diploma Usuluddin (R2/221/4/0061) sehingga 27 Mac 2022
  • Diploma Syariah Islamiah (R2/221/4/0060) sehingga 29 Mei 2022
  • Diploma Pendidikan Islam (R2/145/4/0036) sehingga 22 Oktober 2023
  • Diploma Perbankan Islam (MQA/FA5075) sehingga 23 Oktober 2023
  • Diploma Kewangan Islam (MQA/FA5076) sehingga 23 Oktober 2023
  • Diploma Pendidikan Awal Kanak - Kanak (MQA/FA5077)
  • Diploma Pendidikan Tahfiz Al - Quran (MQA/PA14681)
  • Diploma Pengurusan Dakwah (MQA/PA14682)
  • Sijil Asas Kemahiran dan Lanjutan Bahasa Arab (R/KJP/00453)

Syarat Am Kemasukan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang – kurangnya 3 kredit dalam mana – mana mata pelajaran.

Atau

Kelayakan – kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Hubungi

Ustaz Muhammad Aizuddin

Penolong Pendaftar (Bahagian Kemasukan)
aizuddin@marsah.edu.my
0137019077
Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)