Bahagian Pengurusan Akademik

Dokumen

Memo Pengecualian Kelas Bagi Majlis Konvokesyen Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) Kali Ke 20

Memo Pindaan Pdp Secara Bersemuka Sem 5 & 6 Sesi November 2021

Pendaftaran Subjek Semester Nov 2021 - Mac 2022

Jadual Waktu Sesi Nov 2021

Makluman Umum Perjalanan Program Sempena Pelan Pemulihan Negara (PPN) Fasa 3

Takwim Akademik

Borang Permohonan Transkrip Sementara, Salinan Slip Keputusan

Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar

Panduan Penggunaan Platform Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Online

Borang Permohonan Pengguguran / Penambahan Kursus

Borang Pemindahan Kredit / Pengecualian Kredit

Borang Berhenti Pengajian

Borang Penangguhan Pengajian