Bahagian Peperiksaan

Dokumen

Jadual Peperiksaan Akhir Semester Sesi Pengajian November - Mac (2020/2021)

Panduan Penggunaan Edmodo Bagi Peperiksaan Online (Pelajar)

Panduan Peperiksaan Online (Pelajar)

Borang Permohonan Transkrip Sementara & Salinan Slip Keputusan