Bahagian Peperiksaan

Dokumen

Jadual Peperiksaan Akhir Semester Sesi Pengajian Mei - Oktober 2021

Jadual Peperiksaan Akhir Semester Pendek Sesi Pengajian Ogos - Oktober 2021

Panduan Peperiksaan Online - Microsoft Teams & Edmodo (Pelajar)

Panduan Penggunaan Microsoft Teams Bagi Peperiksaan Online (Pelajar)

Panduan Penggunaan Edmodo Bagi Peperiksaan Online (Pelajar)

Borang Permohonan Transkrip Sementara & Salinan Slip Keputusan