Bahagian Pengurusan Akademik

Dokumen

Jadual Waktu Sesi November 2020

Takwim Daurah 2020/2021

Takwim Sesi Akademik November 2020 - Mac 2021

Borang Permohonan Transkrip Sementara, Salinan Slip Keputusan

Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar

Panduan Penggunaan Platform Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Online

Pendaftaran Subjek

Borang Permohonan Pengguguran / Penambahan Kursus

Borang Pemindahan Kredit / Pengecualian Kredit

Borang Berhenti Pengajian

Borang Penangguhan Pengajian