Bahagian Pengurusan Akademik

Dokumen

Takwim Akademik

Jadual Waktu Sesi November 2020

Borang Permohonan Transkrip Sementara, Salinan Slip Keputusan

Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar

Panduan Penggunaan Platform Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Online

Pendaftaran Subjek

Borang Permohonan Pengguguran / Penambahan Kursus

Borang Pemindahan Kredit / Pengecualian Kredit

Borang Berhenti Pengajian

Borang Penangguhan Pengajian